Giải bài 7 trang 54 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 7. Cho bốn điểm A,B,C,D như hình vẽ sau: a) Những điểm nào nằm giữa hai điểm A và B? b) Những điểm nào nằm cùng phía với điểm D đối với điểm A? c) Những điểm nào nằm khác phía với điểm B đối với điểm C?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7. Cho bốn điểm A,B,C,D như hình vẽ sau:

 

a) Những điểm nào nằm giữa hai điểm A và B?

b) Những điểm nào nằm cùng phía với điểm D đối với điểm A?

c) Những điểm nào nằm khác phía với điểm B đối với điểm C?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 

Lời giải chi tiết

a) Các điểm C và D nằm giữa hai điểm A và B.

b) Các điểm C và B nằm cùng phía với điểm D đối với điểm A.

c) Điểm A nằm khác phía với điểm B đối với điểm C.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close