Giải bài 3 (8.21) trang 53 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (8.21). Cho điểm M trên tia Om sao cho OM = 5 cm. Gọi N là điểm trên tia đối của tia Om và cách O một khoảng bằng 7 cm. a) Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng MN. b) Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài các đoạn thẳng MK và OK. c) Điểm K thuộc tia nào trong hai tia OM và ON?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (8.21). Cho điểm M trên tia Om sao cho OM = 5 cm. Gọi N là điểm trên tia đối của tia Om và cách O một khoảng bằng 7 cm.

a) Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng MN.

b) Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài các đoạn thẳng MK và OK.

c) Điểm K thuộc tia nào trong hai tia OM và ON?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và quan sát.

Lời giải chi tiết

a)

Từ hình vẽ ta thấy: MN = ON + OM = 7 + 5 = 12 cm.

b)

Vì K là trung điểm đoạn thẳng MN nên \(MK = \frac{{MN}}{2} = \frac{{12}}{2} = 6\) cm

Từ hình vẽ ta thấy điểm O nằm giữa hai điểm K và M nên

OK = MK – OM = 6 – 5 = 1 cm.

c) Điểm K thuộc tia ON.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close