Giải bài 6 (8.24) trang 54 vở thực hành Toán 6

Bài 6 (8.24). Em hãy vẽ 7 điểm trên một tờ giấy trắng sao cho có thể kẻ được 6 đường thẳng mà mỗi đường thẳng đều đi qua 3 trong 7 điểm đó.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (8.24). Em hãy vẽ 7 điểm trên một tờ giấy trắng sao cho có thể kẻ được 6 đường thẳng mà mỗi đường thẳng đều đi qua 3 trong 7 điểm đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và quan sát.

Lời giải chi tiết

Các điểm có thể được vẽ như hình bên:

 

Các điểm là A, B,C,D,E,F,G.

Các đường thẳng là AB, AD, AC, BE, BC và CF.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close