Giải bài 4 (8.22) trang 54 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (8.22). Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm, OB = 6 cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (8.22). Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm, OB = 6 cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và quan sát.

Lời giải chi tiết

Ta có hình vẽ sau

 

Từ hình vẽ ta thấy điểm A nằm giữa điểm O và điểm B nên ta có:

AB = OB – OA = 6 – 4 = 2 (cm).

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên

\(AM = \frac{{AB}}{2} = \frac{2}{2} = 1\)(cm).

Vậy độ dài đoạn thẳng OM là:

OM = OA + AM = 4 + 1 = 5 (cm).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close