Giải bài 8 trang 32 vở thực hành Toán 6

Bài 8. Tính một cách hợp lí: 9,1 . 3,6 – 3,6 . 7,3 + 7,3. 6,4 – 6,4. 5,5

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8. Tính một cách hợp lí:

9,1 . 3,6 – 3,6 . 7,3 + 7,3. 6,4 – 6,4. 5,5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a.b + a.c = a. (b+c)

Lời giải chi tiết

9,1 . 3,6 – 3,6 . 7,3 + 7,3. 6,4 – 6,4. 5,5

= 3,6 . (9,1 – 7.3) + 6,4. (7,3 – 5,5)

= 3,6 . 1,8 + 6,4 . 1,8

= (3,6 + 6,4) . 1,8 = 10. 1,8 = 18

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close