Giải bài 6 (7.10) trang 32 vở thực hành Toán 6

Bài 6 (7.10). Một khối nước đá có nhiệt độ \( - {4,5^o}C\). Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm bao nhiêu độ để chuyển thành thể lỏng? (Biết điểm nóng chảy của nước đá là \({0^o}C\)).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (7.10). Một khối nước đá có nhiệt độ \( - {4,5^o}C\). Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm bao nhiêu độ để chuyển thành thể lỏng? (Biết điểm nóng chảy của nước đá là \({0^o}C\)).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trừ hai số thập phân

Lời giải chi tiết

Phải tăng nhiệt độ của khối đá thêm \(0 - \left( { - 4,5} \right) = {4,5^o}C\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close