Giải bài 3 (7.7) trang 31 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (7.7) Để nhân (chia) một số thập phân với 0,1 ; 0,01; ... ta chỉ cần dịch dấu phẩy sang bên trái (phải) 1;2;... hàng, chẳng hạn: 2, 057 . 0,1 = 0,2057 -31,025 : 0,01 = -3102,5 Tính nhẩm: a) (-4,125) . 0,01 b) (-28,45) : (-0,01)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (7.7) Để nhân (chia) một số thập phân với 0,1 ; 0,01; ... ta chỉ cần dịch dấu phẩy sang bên trái (phải) 1;2;... hàng, chẳng hạn:

2, 057 . 0,1 = 0,2057

-31,025 : 0,01 = -3102,5

Tính nhẩm: a) (-4,125) . 0,01              b) (-28,45) : (-0,01)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng Phương pháp đề bài ra

Lời giải chi tiết

a) (-4,125) . 0,01  = - 0, 4125              b) (-28,45) : (-0,01) = 28,45 : 0,01 = 2845

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close