Giải bài 7 (7.11) trang 32 vở thực hành Toán 6

Bài 7 (7.11). Năm 2018, ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn. Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng hết 4,4 tấn gỗ. Em hãy tính xem năm 2018 Việt Nam đã phải dùng bao nhiêu tấn gỗ cho sản xuất giấy?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7 (7.11). Năm 2018, ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn. Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng hết 4,4 tấn gỗ. Em hãy tính xem năm 2018 Việt Nam đã phải dùng bao nhiêu tấn gỗ cho sản xuất giấy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân các số thập phân

Lời giải chi tiết

Để sản xuất ra 3,674 triệu tấn giấy cần lượng gỗ là

\({3,674.10^6}.4,4 = 16165600\)(tấn gỗ)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close