Giải bài 7 trang 40 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 7. Tính giá trị của biểu thức: \(0,125.351 + \left( { - 35,1} \right):4\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7. Tính giá trị của biểu thức: \(0,125.351 + \left( { - 35,1} \right):4\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất a.b + a.c = a. (b+c)

Lời giải chi tiết

Chú ý rằng

 \(\begin{array}{l}\left( { - 35,1} \right):4 = \left( { - 35,1} \right).\frac{1}{4} = \left( { - 35,1} \right).0,25\\0,125.351 = 1,25.35,1\end{array}\)

Nên \(\begin{array}{l}0,125.351 + \left( { - 35,1} \right):4 = 1,25.35,1 + \left( { - 35,1} \right).0,25\\ = 35,1.\left( {1,25 - 0,25} \right) = 35,1.\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close