Giải bài 6 (7.31) trang 40 vở thực hành Toán 6

Bài 6 (7.31). Cầu Bạch Đằng nối thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được khánh thành ngày 1 – 9 – 2018. Đây là một trong những cây cầu lớn nhất Việt Nam, đứng thứ ba tròn số bảy cây cầu dây văng có nhiều nhịp nhất thế giới và là cây cầu dây văng thứ hai của Việt Nam được thiết kế, thi công hoàn toàn bởi kĩ sư, công nhân người Việt Nam. Cầu có tổng chìe dài khoảng 5,4 km, vượt qua ngã ba sông Bạch Đằng, sông Cấm. Nếu vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 100 000 thì cầu Bạch Đằng dài bao nhiêu cm?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (7.31). Cầu Bạch Đằng nối thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được khánh thành ngày 1 – 9 – 2018. Đây là một trong những cây cầu lớn nhất Việt Nam, đứng thứ ba tròn số bảy cây cầu dây văng có nhiều nhịp nhất thế giới và là cây cầu dây văng thứ hai của Việt Nam được thiết kế, thi công hoàn toàn bởi kĩ sư, công nhân người Việt Nam. Cầu có tổng chìe dài khoảng 5,4 km, vượt qua ngã ba sông Bạch Đằng, sông Cấm.

Nếu vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 100 000 thì cầu Bạch Đằng dài bao nhiêu cm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi đơn vị km ra cm rồi nhân với tỉ lệ

Lời giải chi tiết

Chiều dài cầu (tính bằng xentimet) là 5,4 km = 5,4 . 100 000 (cm).

Vẽ trên bản đồ, chiều dài cầu Bạch Đằng là:

5,4 . 100 000 . (1 : 100 000) = 5,4 (cm)

Chú ý: Khi tính tỉ số hay tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại ta phải sử dụng cùng một đơn vị đo. Vì vậy, khi giải bài toán này phải đổi về đơn vị cm (không nên đổi về đơn vị km vì kích thước bản đồ sẽ là số rất nhỏ khi dùng đơn vị này).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close