Giải bài 2 (7.27) trang 39 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (7.27). Tìm x, biết a) \(x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5\) b) \(x:2,5 = 1,02 + 3.1,5\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (7.27). Tìm x, biết

a) \(x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5\)

b) \(x:2,5 = 1,02 + 3.1,5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng trừ, nhân chia hai số thập phân

Lời giải chi tiết

a) \(\begin{array}{l}x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5 \Leftrightarrow x - 5,01 = 7,02 - 3\\ \Leftrightarrow x - 5,01 = 4,02 \Leftrightarrow x = 4,02 + 5,01 = 9,03\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}x:2,5 = 1,02 + 3.1,5 \Leftrightarrow x:2,5 = 1,02 + 4,5\\ \Leftrightarrow x:2,5 = 5,52 \Leftrightarrow x = 5,52.2,5 = 13,8\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close