Giải bài 5 (7.30) trang 40 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (7.30). Việt đạt danh hiệu học sinh giỏi, Việt được mẹ mua cho một con robot. Giá niêm yết của con robot là 300 000 đồng, nhưng hôm nay được khuyến mại giảm giá 15%. Vậy mẹ Việt phải trả bao nhiêu tiền để mua con robot đó?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (7.30). Việt đạt danh hiệu học sinh giỏi, Việt được mẹ mua cho một con robot. Giá niêm yết của con robot là 300 000 đồng, nhưng hôm nay được khuyến mại giảm giá 15%. Vậy mẹ Việt phải trả bao nhiêu tiền để mua con robot đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số tiền được khuyến mãi.

Lời giải chi tiết

Số tiền được khuyến mại là \(300.\frac{{15}}{{100}} = 45\)(nghìn đồng)

Số  tiền phải trả là 300 – 45 = 255 nghìn đồng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close