Giải bài 3 (7.28) trang 39 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (7.28). Làm tròn số: a) 127,459 đến hàng phần mười b) 152,025 đến hàng chục c) 15 025 796 đến hàng nghìn.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (7.28). Làm tròn số:

a) 127,459 đến hàng phần mười

b) 152,025 đến hàng chục

c) 15 025 796 đến hàng nghìn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vị trí của chữ số cần làm tròn.

Lời giải chi tiết

a)  Làm tròn 127,459 đến hàng phần mười được kết quả 127,5.

b) Làm tròn 152,025 đến hàng chục được kết quả 150.

c) Làm tròn 15 025 796 đến hàng nghìn được kết quả là 15 026 000.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close