Giải bài 7 trang 36 vở thực hành Toán 6

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cột đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cộtđúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Bên phải mỗi cột là các thừa số nguyên tố tăng dần.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close