Giải bài 4 (2.27) trang 35 vở thực hành Toán 6

Bài 4(2.27). Tìm các số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho a) 100 – x chia hết cho 4; b) 18+90+x chia hết cho 9.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(2.27). Tìm các số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho

a) 100 – x chia hết cho 4;

b) 18+90+x chia hết cho 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất chia hết của một tổng (hiệu)

Lời giải chi tiết

a) Vì \(100 \vdots 4\) nên \(x \vdots 4\). Do đó \(x \in \{ 0;4;8;12;16;20\} \).

b) Vì \(18 \vdots 9,{\rm{ }}90 \vdots 9\) nên \(x \vdots 9\). Do đó \(x \in \{ 0;9;18\} \)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close