Giải bài 5 (2.28) trang 35 vở thực hành Toán 6

Bài 5(2.28). Lớp 6B có 40 học sinh. Để thực hiện các dự án học tập nhỏ, cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm có số người như nhau, mỗi nhóm có nhiều hơn 3 người. Hỏi mỗi nhóm có thể có bao nhiêu người?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(2.28). Lớp 6B có 40 học sinh. Để thực hiện các dự án học tập nhỏ, cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm có số người như nhau, mỗi nhóm có nhiều hơn 3 người. Hỏi mỗi nhóm có thể có bao nhiêu người?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các ước của 40 và lớn hơn 3.

Lời giải chi tiết

Số người mỗi nhóm phải lớn hơn 3 và là ước của 40.

Mà Ư(40) = {1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40} nên mỗi nhóm có thể có 4; 5; 8; 10; 20 hoặc 40 người.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close