Giải bài 2 trang 35 vở thực hành Toán 6

Bài 2: Từ các chữ số 5; 0; 1; 3, viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn: a) Các số đó chia hết cho 2; b) Các số đó chia hết cho 9.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2: Từ các chữ số 5; 0; 1; 3, viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn:

a) Các số đó chia hết cho 2;

b) Các số đó chia hết cho 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu chia hết cho 9: các số có tổng các chữ số chia hết cho 9.

- Dấu hiệu chia hết cho 2: các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.

Lời giải chi tiết

a) Vì các số cần tìm chia hết cho 2 nên các số đó có chữ số tận cùng là 0.

Vậy các số cần tìm là  510; 530; 130; 150; 310; 350.

b) Vì các số cần tìm chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 9.

Vậy các số cần tìm là 135; 153; 315; 351; 531; 513.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close