Giải bài 6 (2.29) trang 35 vở thực hành Toán 6

Bài 6(2.29). Hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau 2 đơn vị, ví dụ như 17 và 19 là hai số nguyên tố sinh đôi. Em hãy liệt kê các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(2.29). Hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau 2 đơn vị, ví dụ như 17 và 19 là hai số nguyên tố sinh đôi. Em hãy liệt kê các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 40.

Lời giải chi tiết

Các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40 là: 3 và 5, 5 và 7, 11 và 13, 17 và 19, 29 và 31.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close