Giải bài 6 trang 51 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Người ta trồng 10 cái cây thành một hàng, hai cây liên tiếp cách đều nhau 1m. Hỏi có cây nào được trồng chính giữa cây đầu tiên và cây cuối cùng của hàng cây đấy không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Người ta trồng 10 cái cây thành một hàng, hai cây liên tiếp cách đều nhau 1m. Hỏi có cây nào được trồng chính giữa cây đầu tiên và cây cuối cùng của hàng cây đấy không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chiều dài hàng cây và xác định điểm chính giữa của đoạn thẳng đó.

Lời giải chi tiết

Chiều dài của hàng cây là 9 x 1 = 9 (m).

Điểm chính giữa vị trí của cây đầu tiên và cây cuối cùng sẽ cách cây đầu tiên là:

9 : 2 = 4,5 (m)

Ta thấy không có cây nào được trồng chính giữa cây đầu tiên và cây cuối cùng của hàng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close