Giải bài 2 (8.16) trang 50 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (8.16). Tính độ dài đoạn thẳng AB nếu trung điểm I của đoạn thẳng AB nằm cách đầu mút A một khoảng bằng 4,5 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (8.16). Tính độ dài đoạn thẳng AB nếu trung điểm I của đoạn thẳng AB nằm cách đầu mút A một khoảng bằng 4,5 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

I là trung điểm đoạn thẳng AB nên \(AI = BI = \frac{{AB}}{2}\).

Lời giải chi tiết

Theo đề bài ta có AI = 4,5 cm.

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AB nên AB = 2 AI = 2. 4,5 = 9 (cm).

Vậy độ dài đoạn thẳng AB là 9 cm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close