Giải bài 3 (8.17) trang 50 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (8.17). Cho hình vẽ sau Biết C là trung điểm của đoạn thẳng AB, D là trung điểm của đoạn thẳng AC. Biết rằng CD = 2cm, hãy tính độ dài đoạn thẳng AB.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (8.17). Cho hình vẽ sau

 

Biết C là trung điểm của đoạn thẳng AB, D là trung điểm của đoạn thẳng AC. Biết rằng CD = 2cm, hãy tính độ dài đoạn thẳng AB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết

Vì D là trung điểm của đoạn thẳng AC nên AC = 2 CD = 2. 2 = 4 (cm).

Vì C là trung điểm của đoạn thẳng AB nên AB = 2 AC = 2. 4 = 8 (cm).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close