Giải bài 4 (8.18) trang 51 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (8.18). Giả sử em có một cây gậy và muốn tìm điểm chính giữa của cây gậy đó. Em sẽ làm thế nào nếu: a) Dùng thước đo độ dài; b) Chỉ dùng một sợi dây đủ dài.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (8.18). Giả sử em có một cây gậy và muốn tìm điểm chính giữa của cây gậy đó. Em sẽ làm thế nào nếu:

a) Dùng thước đo độ dài;

b) Chỉ dùng một sợi dây đủ dài.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách xác định trung điểm của cây gậy

Lời giải chi tiết

Để tìm điểm chính giữa của cây gậy ta làm như sau:

a) Dùng thước đo độ dài

Đầu tiên đo toàn bộ cây gậy để biết được chiều dài của cây gậy. Tiếp đó dùng thước đo từ một đầu gậy đến điểm cách đầu gậy một khoảng bằng nửa chiều dài của cây gậy. Điểm đó chính là điểm chính giữa của cây gậy.

b) Dùng sợi dây đủ dài

Đặt một đầu sợi dây ( gọi là đầu A) trùng với đầu cây gậy. Kéo thẳng sợi dây dọc theo cây gậy, gọi B là điểm trên sợi dây trùng với đầu còn lại của cây gậy. Gập sợi dây lại sao cho điểm A trùng với điểm B. Đặt chỗ sợi dây bị gập trùng với một đầu của cây gậy. Kéo sợi dây (vẫn đang bị gập) để dọc thân cây gậy. Vị trí đầu A của sợi dây (trùng với đầu B) trùng với điểm nào của cây gậy thì là điểm chính giữa của cây gậy.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close