Giải bài 5 (8.43) trang 63 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (8.43). Cho hình vẽ bên. a) Kể tên các tia có trong hình. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau? b) Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong hình bên. c) Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì \(\widehat {xOB}\) là góc tù hay góc nhọn?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (8.43). Cho hình vẽ bên.

a) Kể tên các tia có trong hình. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau?

b) Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong hình bên.

c) Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì \(\widehat {xOB}\) là góc tù hay góc nhọn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định điểm B và đo góc \(\widehat {xOB}\).

Lời giải chi tiết

a) Các tia có trong hình là Ox, Oy, Oz.

Hai tia đối nhau là Ox và Oy.

b) Các góc vuông là \(\widehat {xOz},\widehat {zOy}\)

Góc bẹt là \(\widehat {xOy}\).

c) Góc \(\widehat {xOB}\) là góc tù.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close