Giải bài 2 (8.40) trang 62 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (8.40). Hình bên thể hiện các quan hệ nào nếu nói về: a) Ba điểm A, B và C? b) Hai tia BA và BC? c) Ba đoạn thẳng AB,BC và AC ?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (8.40). Hình bên thể hiện các quan hệ nào nếu nói về:

a) Ba điểm A, B và C?

b) Hai tia BA và BC?

c) Ba đoạn thẳng AB,BC và AC ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ đã cho

Lời giải chi tiết

a) A, B, C thẳng hàng; điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

b) Hai tia BA và BC là hai tia đối.

c) AB + BC  = AC.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close