Giải bài 1 (8.39) trang 62 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (8.39).Quan sát hình dưới rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d. b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng. c) Điểm F không thuộc đường thẳng m. d) Ba điểm D,E,F không thẳng hàng.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (8.39).Quan sát hình dưới rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

 

a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d.

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

c) Điểm F không thuộc đường thẳng m.

d) Ba điểm D,E,F không thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ

Lời giải chi tiết

a) Đúng       b) Sai           c) Đúng                 d) Đúng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close