Giải bài 4 (8.42) trang 63 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (8.42). Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Em hãy: a) Kể tên các góc có trong hình vẽ. b) Đo rồi chỉ ra các góc nhọn, góc tù.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (8.42). Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Em hãy:

a) Kể tên các góc có trong hình vẽ.

b) Đo rồi chỉ ra các góc nhọn, góc tù.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ.

Lời giải chi tiết

a) Các góc có trong hình là  \(\widehat {ABC},\widehat {BCD},\widehat {CDA},\widehat {DAB}\).

b) Các góc nhọn là \(\widehat {ABC},\widehat {CDA}.\)

Các góc tù là \(\widehat {BCD},\widehat {DAB}.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close