Giải bài 3 (8.41) trang 62 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (8.41). Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (8.41). Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước dài

Lời giải chi tiết

Trung điểm của đoạn thẳng MN = 7cm là điểm A nằm giữa M và N sao cho MA = AN = 3,5 cm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close