Giải bài 4 (3.42) trang 65 vở thực hành Toán 6

Bài 4(3.42). Tìm hai ước của 15 có tổng bằng -4.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(3.42). Tìm hai ước của 15 có tổng bằng -4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm tất cả ước của 15.

Lời giải chi tiết

Các ước dương của 15 là 1; 3; 5; 15.

Do đó tất cả các ước của 15 là: 1; 3; 5; 15; -1; -3; -5; -15.

Trong số đó ta thấy ngay 1 + (-5) = -4 và (-1) + (-3) = -4.

Vậy có hai cặp ước của 15 có tổng bằng -4 là (1; -5) và (-1; -3).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close