Giải bài 1 (3.39) trang 64 vở thực hành Toán 6

Bài 1(3.39). Tính các thương: a) 297 : (-3) ; b) (-396): (-12) ; c) (-600) : 15.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(3.39). Tính các thương:

a) 297 : (-3) ;         b) (-396): (-12) ;              c) (-600) : 15.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng a : (-b) = (-a) : b = - (a:b).

Lời giải chi tiết

a) 297 : (-3) = - (297:3) = - 99 ;

b) (-396): (-12) = 396 : 12 = 33 ;                  

c) (-600) : 15 = - (600 : 15) = - 40.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close