Giải bài 3 (6.23) trang 14 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (6.23). Tính a) \(\frac{{ - 5}}{3} - \frac{{ - 7}}{3}\) b) \(\frac{5}{6} - \frac{8}{9}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (6.23). Tính

a) \(\frac{{ - 5}}{3} - \frac{{ - 7}}{3}\)                           b) \(\frac{5}{6} - \frac{8}{9}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn trừ hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi trừ các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{ - 5}}{3} - \frac{{ - 7}}{3} = \frac{{\left( { - 5} \right) - \left( { - 7} \right)}}{3} = \frac{2}{3}\)                            

b) \(\frac{5}{6} - \frac{8}{9} = \frac{{45}}{{54}} - \frac{{48}}{{54}} = \frac{{ - 3}}{{54}} = \frac{{ - 1}}{{18}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close