Giải bài 3 (2.37) trang 40 vở thực hành Toán 6

Bài 3(2.37). Tìm BCNN của các số sau: a) ({2.3^3})và (3.5); b) ({2.5.7^2}) và ({3.5^2}.7).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(2.37). Tìm BCNN của các số sau:

a) \({2.3^3}\)và \(3.5\);

b) \({2.5.7^2}\) và \({3.5^2}.7\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn ra thừa số chung và riêng của các số và lấy với số mũ lớn nhất. Tích các thừa số đó chính là BCNN cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) BCNN(\({2.3^3}\),\(3.5\)) = \({2.3^3}.5 = 270\).

b) BCNN(\({2.5.7^2}\),\({3.5^2}.7\)) = \({2.3.5^2}{.7^2} = 7350\).

Quảng cáo
close