Giải bài 6 (2.40) trang 40 vở thực hành Toán 6

Bài 6(2.40). Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp trong khoảng từ 30 đến 40. Tính số học sinh lớp 6A.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(2.40). Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp trong khoảng từ 30 đến 40. Tính số học sinh lớp 6A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số học sinh của lớp 6A là BC(3, 4, 9) nằm trong khoảng từ 30 đến 40.

Lời giải chi tiết

Vì khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ nên số học sinh trong lớp là bội chung của 3, 4 và 9.

Ta có BCNN(3,4,9) = 36 nên bội chung của 3, 4 và 9 là 0; 36; 72; 108; ...

Vì số học sinh của lớp trong khoảng từ 30 đến 40 nên lớp 6A có 36 học sinh.

Quảng cáo
close