Giải bài 8 (2.42) trang 40 vở thực hành Toán 6

Bài 8(2.42). Cứ 2 ngày, Hà đi dạo cùng bạn Cún yêu quý của mình. Cứ 7 ngày, Hà lại tắm cho cún. Hôm nay, cún vừa được đi dạo, vừa được tắm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa cún vừa được đi dạo, vừa được tắm?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8(2.42). Cứ 2 ngày, Hà đi dạo cùng bạn Cún yêu quý của mình. Cứ 7 ngày, Hà lại tắm cho cún. Hôm nay, cún vừa được đi dạo, vừa được tắm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa cún vừa được đi dạo, vừa được tắm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định BCNN của 2 và 7.

Lời giải chi tiết

Ta có BCNN (2,7) =14, nên sau ít nhất 14 ngày nữa thì cún lại vừa được đi dạo, vừa được tắm.

Quảng cáo
close