Giải bài 4 (2.38) trang 40 vở thực hành Toán 6

Bài 4(2.38). Tìm BCNN của các số sau: a) 30 và 45. b) 18, 27 và 45.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(2.38). Tìm BCNN của các số sau:

a) 30 và 45.

b) 18, 27 và 45.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích các số thành tích các thừa số nguyên tố.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(30 = 2.3.5;45 = {3^2}.5\) nên BCNN(30,45) = \({2.3^2}.5 = 90\)

b) Ta có \(18 = {2.3^2};27 = {3^3};45 = {3^2}.5\) nên BCNN(18,27,45) = \({2.3^3}.5 = 270\)

Quảng cáo
close