Giải bài 2 (1.7) trang 8 vở thực hành Toán 6

Chữ số 4 đứng hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá tị bằng: a) 400 b) 40 c) 4.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (1.7). Chữ số 4 đứng hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá trị bằng:

a) 400

b) 40

c) 4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vị trí của chữ số 4 thông qua giá trị đã cho.

Lời giải chi tiết

Trong một số tự nhiên viết trong hệ thập phân:

a) Chữ số 4 có giá trị bằng 400 khi nó đứng ở hàng trăm.

b) Chữ số 4 có giá trị bằng 40 khi nó đứng ở hàng chục.

c) Chữ số 4 có giá trị bằng 4 khi nó đứng ở hàng đơn vị.

Quảng cáo
close