Giải bài 2 (7.6) trang 31 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (7.6). Tính a) 8,625 . (-9); b) (-0,325) . (-2,35) c) (-9,5875) : 2,95

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (7.6). Tính

a) 8,625 . (-9);

b) (-0,325) . (-2,35)

c) (-9,5875) : 2,95

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a.(-b) = - (a.b)

(-a).(-b) = a.b

(-a):b = - (a:b)

Lời giải chi tiết

a) 8,625 . (-9) = - (8,625 . 9 ) = - 77,625

b) (-0,325) . (-2,35) = 0,325 . 2,35 = 0, 76375

c) (-9,5875) : 2,95 = - (9,5875 : 2,95) = - 3,25

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close