Giải bài 2 (6.22) trang 14 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (6.22). Tìm số đối của các phân số sau: \(\frac{{ - 3}}{7};\frac{6}{{13}};\frac{4}{{ - 3}}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (6.22). Tìm số đối của các phân số sau: \(\frac{{ - 3}}{7};\frac{6}{{13}};\frac{4}{{ - 3}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của \(\frac{a}{b}\) là \(\frac{{ - a}}{b}\).

Lời giải chi tiết

Số đối của \(\frac{{ - 3}}{7}\) là \(\frac{3}{7}\).

Số đối của \(\frac{6}{{13}}\) là \(\frac{{ - 6}}{{13}}\).

Số đối của \(\frac{4}{{ - 3}}\) là \(\frac{4}{3}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close