Giải bài 2 (6.15) trang 11 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (6.15). Tính đến hết ngày 31 – 12 – 2019, tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc là khoảng 14 600 000 hécta, trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 10 300 000 hécta, còn lại là diện tích rừng trồng. Hỏi diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (6.15). Tính đến hết ngày 31 – 12 – 2019, tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc là khoảng 14 600 000 hécta, trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 10 300 000 hécta, còn lại là diện tích rừng trồng. Hỏi diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích rừng trồng và lập tỉ lệ với tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc.

Lời giải chi tiết

Diện tích rừng trồng là: 14 600 000 – 10 300 000 = 3 300 000 (hécta)

Số phần diện tích rừng trồng chiếm \(\frac{{3300000}}{{14600000}} = \frac{{33}}{{146}}\)( phần) tổng diện tích đất có rừng trồng trên toàn quốc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close