Giải bài 2 (2.54) trang 44 vở thực hành Toán 6

Bài 2(2.54). Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố: a) \({14^2} + {5^2} + {2^2};\) b) \(400:5 + 40\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(2.54). Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

a) \({14^2} + {5^2} + {2^2};\)

b) \(400:5 + 40\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính kết quả các phép tính và phân tích ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột.

Lời giải chi tiết

a) \({14^2} + {5^2} + {2^2} = 196 + 25 + 4 = 225\) và \(225 = {3^2}{.5^2}.\)

b) \(400:5 + 40 = 80 + 40 = 120\) và \(120 = {2^3}.3.5\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close