Giải bài 7 (2.59) trang 45 vở thực hành Toán 6

Bài 7(2.59). Bác Nam định kì 3 tháng một lần thay dầu, 6 tháng một lần thay xoay lốp xe ô tô của mình. Hỏi nếu bác ấy làm hai việc đó cùng lúc vào tháng 4 năm nay thì lần gần nhất tiếp theo bác ấy sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng nào?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(2.59). Bác Nam định kì 3 tháng một lần thay dầu, 6 tháng một lần thay xoay lốp xe ô tô của mình. Hỏi nếu bác ấy làm hai việc đó cùng lúc vào tháng 4 năm nay thì lần gần nhất tiếp theo bác ấy sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tháng gần nhất bác Nam làm cả hai việc là bội chung nhỏ nhất của 3 và 6.

Lời giải chi tiết

Số tháng bác Nam cùng thay định kì dầu và xoay lốp là BCNN(3,6) = 6.

Do đó cứ sau 6 tháng bác Nam vừa thay dầu, vừa xoay lốp.

Vậy tháng 10 cùng năm,bác Nam sẽ cùng làm hai việc đó.

Quảng cáo
close