Giải bài 6 (2.58) trang 45 vở thực hành Toán 6

Bài 6(2.58). Có 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quả bơ. Mẹ muốn Mai chia đều mỗi loại quả đó vào các túi quà sao cho mỗi túi đều có cả cam, xoài và bơ. Hỏi Mai có thể chia được nhiều nhất là mấy túi quà?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(2.58). Có 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quả bơ. Mẹ muốn Mai chia đều mỗi loại quả đó vào các túi quà sao cho mỗi túi đều có cả cam, xoài và bơ. Hỏi Mai có thể chia được nhiều nhất là mấy túi quà?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số túi quà chia được nhiều nhất là ƯCLN của 12, 18 và 30.

Lời giải chi tiết

Số túi quà nhiều nhất chính là ƯCLN của 12, 18 và 30.

Mà ƯCLN(12, 18, 30) = 6 nên có thể chia nhiều nhất là 6 túi quà.

Khi đó mỗi túi quà gồm 2 quả cam, 3 quả xoài và 5 quả bơ.

Quảng cáo
close