Giải bài 8 (2.60) trang 45 vở thực hành Toán 6

Bài 8(2.60). Biết rằng 79 và 97 là hai số nguyên tố. Hãy tìm ƯCLN và BCNN của hai số này.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8(2.60). Biết rằng 79 và 97 là hai số nguyên tố. Hãy tìm ƯCLN và BCNN của hai số này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có ước là 1 và chính nó.

Lời giải chi tiết

Mỗi số nguyên tố chỉ có ước là 1 và chính nó.

Vì 79 và 97 là hai số nguyên tố khác nhau nên

ƯCLN(79, 97) = 1  và BCNN(79, 97) = 79 . 97 = 7 663.

Quảng cáo
close