Giải bài 4 (2.56) trang 44 vở thực hành Toán 6

Bài 4(2.56). Các phân số sau đã là phân số tối giản hay chưa? Nếu chưa hãy rút gọn về phân số tối giản. a) \(\frac{{27}}{{123}}\) ; b) \(\frac{{33}}{{77}}\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(2.56). Các phân số sau đã là phân số tối giản hay chưa? Nếu chưa hãy rút gọn về phân số tối giản.

a) \(\frac{{27}}{{123}}\) ;

b) \(\frac{{33}}{{77}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra ƯCLN của tử số và mẫu số.

Lời giải chi tiết

a) Vì ƯCLN(27, 123) =3 nên \(\frac{{27}}{{123}}\) chưa là phân số tối giản.

Ta có \(\frac{{27}}{{123}} = \frac{{27:3}}{{123:3}} = \frac{9}{{41}}\).

b) Vì ƯCLN( 33, 77) = 11  nên phân số \(\frac{{33}}{{77}}\) chưa là phân số tối giản.

Ta có \(\frac{{33}}{{77}} = \frac{{33:11}}{{77:11}} = \frac{3}{7}\).

Quảng cáo
close