Giải bài 2 (2.36) trang 39 vở thực hành Toán 6

Bài 2(2.36). Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của a) 5 và 7; b) 3, 4 và 10.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(2.36). Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của

a) 5 và 7;

b) 3, 4 và 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định BCNN của các số đã cho, bội chung của các số là bội của bội chung nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết

a) BCNN(5,7)=35. Do đó, mọi bội chung của 5 và 7 là bội của 35.

Bội của 35 nhỏ hơn 200 là 0; 35; 70; 105; 140; 175.

b) BCNN(3,4,10) = 60. Do đó, mọi bội chung của 3; 4 và 10 là bội của 60.

Bội của 60 nhỏ hơn 200 là 0; 60; 120; 180.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close