Giải bài 2 (2.31) trang 37 vở thực hành Toán 6

Bài 2(2.31). Tìm ƯCLN của hai số a) 40 và 70. b) 55 và 77.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(2.31). Tìm ƯCLN của hai số

a) 40 và 70.

b) 55 và 77.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích các số ra thừa số nguyên tố và tìm ước chung lớn nhất của các số.

Lời giải chi tiết

a) \(40 = {2^3}.5{\rm{ ; 70  =  2}}.5.7\) => ƯCLN(40;70) = 10.

b) \(55 = 5.11{\rm{ ; 77   =  }}7.11\) => ƯCLN(55;77) = 11.

Quảng cáo
close