Giải bài 2 (2.18) trang 33 vở thực hành Toán 6

Bài 2(2.18). Kết quả phân tích các số 120, 102 ra thừa số nguyên tố của bạn Nam như sau: \(120 = 2.3.4.5;102 = 2.51\) Theo em, kết quả của Nam đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(2.18). Kết quả phân tích các số 120, 102 ra thừa số nguyên tố của bạn Nam như sau:

\(120 = 2.3.4.5;102 = 2.51\)

Theo em, kết quả của Nam đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra các thừa số đã là số nguyên tố hay chưa.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Kết quả phân tích các số 120, 102 ra thừa số nguyên tố của Nam là sai.

Sửa lại như sau:

\(\begin{array}{l}120 = 2.3.4.5 = {2^3}.3.5\\102 = 2.51 = 2.3.17\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close