Giải bài 1 (8.15) trang 50 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (8.15). Cho hình vẽ bên. a) Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra xem điểm E có phải là trung điêm của đoạn thẳng AC không. b) Kiểm tra xem E còn là trung điểm của đoạn thẳng nào khác có đầu mút là các điểm đã cho.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (8.15). Cho hình vẽ bên.

 

a) Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra xem điểm E có phải là trung điêm của đoạn thẳng AC không.

b) Kiểm tra xem E còn là trung điểm của đoạn thẳng nào khác có đầu mút là các điểm đã cho.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra trung điểm theo định nghĩa

Lời giải chi tiết

a) Dùng thước thẳng đo ta thấy AE = EC

Vậy điểm E là trung điểm của đoạn thẳng AC.

b) Dùng thước thẳng kiểm tra ta thấy ba điểm B,E,D thẳng hàng và BE = ED.

Vậy E cũng là trung điểm của đoạn thẳng BD.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close