Giải bài 1 (7.26) trang 39 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (7.26). Tính giá trị của các biểu thức sau: a) \(15,3 - 21,5 - 3.1,5\) b) \(2.\left( {{4^2} - 2.4,1} \right) + 1,25:5\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (7.26). Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) \(15,3 - 21,5 - 3.1,5\)

b) \(2.\left( {{4^2} - 2.4,1} \right) + 1,25:5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện theo thứ tự phép toán.

Lời giải chi tiết

a) \(\begin{array}{l}15,3 - 21,5 - 3.1,5 = 15,3 - 21,5 - 4,5\\ = 15,3 - \left( {21,5 + 4,5} \right) = 15,3 - 26 =  - 10,7\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}2.\left( {{4^2} - 2.4,1} \right) + 1,25:5 = 2.\left( {16 - 8,2} \right) + 1,25:5\\ = 2.7,8 + 1,25:5 = 15,6 + 0,25 = 15,85\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close