Giải bài 1 (6.14) trang 11 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (6.14). Quy đồng mẫu các phân số sau: \(\frac{5}{7};\frac{{ - 3}}{{21}};\frac{{ - 8}}{{15}}\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (6.14). Quy đồng mẫu các phân số sau: \(\frac{5}{7};\frac{{ - 3}}{{21}};\frac{{ - 8}}{{15}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số có mẫu dương:

- Tìm BCNN của các mẫu để làm mẫu số chung.

- Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu.

- Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết

BCNN (7,21,15) = 105 nên ta có:

\(\frac{5}{7} = \frac{{5.15}}{{7.15}} = \frac{{75}}{{105}};\frac{{ - 3}}{{21}} = \frac{{ - 3.5}}{{21.5}} = \frac{{ - 6}}{{105}};\frac{{ - 8}}{{15}} = \frac{{ - 8.7}}{{15.7}} = \frac{{ - 56}}{{105}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close