Giải bài 1 (2.30) trang 37 vở thực hành Toán 6

Bài 1(2.30). Tìm tập hợp ước chung của a) 30 và 45. b) 42 và 70.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(2.30). Tìm tập hợp ước chung của

a) 30 và 45.

b) 42 và 70.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ước chung lớn nhất của các số, tập hợp ước chung là ước của ƯCLN.

Lời giải chi tiết

a) \(30 = 2.3.5{\rm{ ; 45 =  }}{{\rm{3}}^2}.5\) => ƯCLN(30;45) = 15 => ƯC(30;45) = Ư(15) = {1;3;5;15}.

b) \(42 = 2.3.7{\rm{ ; 70  =  2}}.5.7\) => ƯCLN(42;70) = 14 => ƯC(42;70) = Ư(14) = {1;2;7;14}.

Quảng cáo
close